Wycena
    Wycena pozycji.
Kalkulator okien v 2.95 gamma