Zwykle szyby w oknach przepuszczają zarówno światło, jak i energię cieplną słońca. Zimą jest to zjawisko korzystne, gdyż „bezpłatna energia” dogrzewa nasze domy, jednak w upalne lato nadmiar ciepła może być niepożądany. Rozwiązaniem problemu jest użycie szyb przeciwsłonecznych. Promieniowanie słoneczne, również to z zakresu światła widzialnego, jest nośnikiem energii. Kiedy promienie docierają do tafli szkła, przekazują jej energię w postaci odczuwalnego ciepła. Mogą wystąpić tu trzy mechanizmy: bezpośrednie przepuszczenie energii, jej odbicie i absorpcja. Całkowita przepuszczalność energii słonecznej jest sumą energii słonecznej bezpośrednio przepuszczonej (znanej również jako składnik krótkofalowy) oraz energii zaabsorbowanej, która na drodze promieniowania i konwekcji zostaje przepuszczona do wnętrza (składnik długofalowy). Z punktu widzenia wytwarzania można wyróżnić dwie główne grupy szyb przeciwsłonecznych. Pierwsza to szyby powlekane, druga – szyby barwione w masie. Biorąc natomiast pod uwagę wygląd szkła oraz jego wpływ na ciepło słoneczne, szyby można podzielić na absorpcyjne i refleksyjne.
Szyby absorpcyjne
Szyby absorpcyjne są z reguły barwione w masie poprzez dodanie pewnej ilości pigmentu do zestawu szklarskiego. Niektóre z szyb powlekanych należą również do tej grupy, ponieważ powłoki nakładane są na szkło barwione w masie. Typowe dla większości szyb absorpcyjnych jest to, że odbicie światła widzialnego jest bardzo małe, mniejsze nawet niż w wypadku zwykłego szkła. Niewielkie jest także odbicie energii słonecznej. Energia słoneczna absorbowana jest przez szkło i powoduje jego ogrzanie. Ciepło jest następnie wypromieniowywane w obu kierunkach, przy czym większość wypromieniowana zostaje do otoczenia, czemu sprzyja konwekcja powietrza na zewnątrz oszklenia. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szyby absorpcyjne o zabarwieniu zielonym, brązowym, szarym czy też niebieskim.
Szyby refleksyjne
Szyby refleksyjne powstają poprzez nałożenie bardzo cienkiej powłoki refleksyjnej na jedną z powierzchni szkła float lub szkła barwionego w masie. Niektóre szyby z tej grupy mają dość duży wskaźnik absorpcji. Jednak im bardziej odbijają one światło widzialne, tym większe jest też odbicie ciepła słonecznego. Całkowita redukcja energii słonecznej zależy zarówno od odbicia tej energii, jak i od jej absorpcji. Zazwyczaj szyby refleksyjne są lepszym zabezpieczeniem przed penetracją energii słonecznej do wnętrza pomieszczeń niż szkło absorpcyjne. Oferujemy Państwu nastęujące szyby refleksyjne: Eclipse Advantage, Suncool oraz Solar-E.
Jak to działa?
Kiedy promieniowanie słoneczne napotyka na swojej drodze na szkło może ono podlegać trzem mechanizmom: odbijaniu, przepuszczaniu i absorpcji. Szkło może wpływać na dystrybucję energii opartą na tych mechanizmach. Na potrzeby ochrony przeciwsłonecznej pojęcia te są definiowane w następujący sposób:
Odbicie – część energii słonecznej odbijana z powrotem do atmosfery.
Przepuszczelność bezpośrednia – część energii słonecznej bezpośrednio przepuszczana przez szkło.
Absorpcja – część energii słonecznej pochłaniana przez szkło.
Przepuszczalność całkowita – (nazywana również wartością g lub współczynnikiem słonecznym) – część energii słonecznej przepuszczana przez szybę na wszelkie możliwe sposoby. W jej skład wchodzi przepuszczalność bezpośrednia oraz energia pochłonięta przez szkło a następnie wypromieniowana do wnętrza.
Przepuszczalność światła słonecznego – część światła przepuszczana przez szkło.
Odbicie światła słonecznego – część światła odbijana przez szkło.
Całkowity współczynnik zaciemnienia – stosunek pomiędzy całkowitą przepuszczalnością energii słonecznej szkła a całkowitą przepuszczalnością energii słonecznej pojedynczego bezbarwnego szkła float o grubości 3 mm.
Współczynnik selektywności – stosunek przepuszczalności światła do całkowitej przepuszczalności energii słonecznej.
Rysunek po prawej stronie przedstawia schemat izolacyjnej szyby zespolonej, wykorzystującej powlekane szkło przeciwsłoneczne.
Szyby Eclipse Advantage
Szyby Eclipse Advantage łączą w sobie niską emisyjność z dobrymi właściwościami przeciwsłonecznymi. Dostępne są w niepowtarzalnej gamie kolorów. Tego rodzaju szkło cechują różne stopnie odbicia światła pozwalające na kontrolowanie odblasku, tym samym poprawiając estetykę i elastyczność projektową. Asortyment produktów Eclipse Advantage przeznaczony jest specjalnie do wykorzystania w krajach o ciepłym klimacie i zapewnia zwiększoną efektywność energetyczną zarówno w lecie, jak i w zimie. Szkło Eclipse Advantage jest produkowane z wykorzystaniem nowatorskiego procesu pirolitycznego, który opatentowała Firma Pilkington. Technologia osadzania z pary jest stosowana do tworzenia cienkiej powłoki chemicznej na powierzchni wstęgi szkła float. Ponieważ szkło Eclipse Advantage ma powłokę pirolityczną, można je hartować lub giąć, nie powodując żadnych zmian jego właściwości.

Szyby Suncool

Szyby Suncool to asortyment wyjątkowych szyb przeciwsłonecznych o różnorodnej przepuszczalności światła widzialnego, obniżonej przepuszczalności energii słonecznej i niezwykle niskiej emisyjności, a wszystko to w jednym doskonałym produkcie. Wyjątkowe właściwości przeciwsłoneczne szyb Suncool znacznie obniżają zapotrzebowanie na klimatyzację i sztuczne oświetlenie w budynku, natomiast ich właściwości izolacyjne zmniejszają straty cieplne do 1,0 W/m2K w standardowej szybie zespolonej (6-16-4). Szeroki asortyment szyb Suncool stanowi idealny wybór, jeśli podstawowym wymogiem jest zapewnienie lokatorom maksymalnej przepuszczalności światła i komfortu termicznego przez cały rok. Szkło Suncool ma cienką powłokę tlenku metalu rozpylaną w procesie off-line. Metoda ta jest stosowana w celu uzyskania różnych typów powłok, mających różnorodne właściwości, zapewniające większą swobodę przy wyborze parametrów projektowych i estetycznych oraz efektywne wykorzystanie światła i ciepła. W zależności od konkretnego zastosowania dostępnych jest wiele odmian różniących się wyglądem i parametrami technicznymi. Produkty z grupy Suncool mogą być stosowane w obiektach komercyjnych i mieszkalnych, które wymagają wysokiej przepuszczalności światła. Charakteryzują się one optymalną efektywnością na dużych powierzchniach przeszkleń i są dostępne w szerokiej gamie parametrów technicznych.
Szyba zewnętrzna Światło [%] Energia słoneczna [%] Całkowity współczynnik zacienienia Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]
Przepuszczalność Odbicie zewnętrzne Odbicie wewnętrzne Przepuszczalność bezpośrednia Odbicie Absorpcja Przepuszczalność całkowita Powietrze Argon (90%)
Szyby zespolone z wykorzystaniem szkła bezbarwnego o grubości 4 mm jako szyby wewnętrznej i przestrzeni międzyszybowej o szerokości 16 mm.
6 mm Suncool 70/35 70 16 17 34 35 31 37 0,43 1,3 1,1
Szyby zespolone z wykorzystaniem szkła bezbarwnego o grubości 6 mm jako szyby wewnętrznej i przestrzeni międzyszybowej o szerokości 16 mm.
6 mm Suncool 70/35 69 16 16 34 34 32 37 0,43 1,3 1,1
Dwukomorowe szyby zespolone z wykorzystaniem szkła bezbarwnego o grubości 4 mm jako szyby środkowej i szkła Optitherm S3 o grubości 4 mm jako szyby wewnętrznej oraz przestrzeni międzyszybowych o szerokości 12 mm.
6 mm Suncool 70/35 63 19 21 29 36 35 34 0,39 0,9 0,7
Parametry techniczne obliczone zostały według norm europejskich EN 410 oraz EN 673.

Szyby Solar E

Szyby Solar E to unikatowe w skali światowej niskoemisyjne szkło przeciwsłoneczne o neutralnym zabarwieniu. Produkowane jest w procesie powlekania pirolitycznego, dzięki czemu łatwo poddaje się obróbce. Szkło to zachowuje niezmienny, neutralny wygląd nawet po hartowaniu i ma nieograniczony czas składowania. Szkło Solar E jest szkłem powlekanym na linii tzw. on line i może być stosowane zarówno do pojedynczych przeszkleń, jak i do szyb zespolonych. Trwała pirolityczna powłoka zapewnia korzyści szkła twardopowłokowego takie, jak: nieograniczony czas przechowywania, łatwość obróbki, możliwość hartowania jak i lepszą dostępność.


Szkło Solar E szklone z powłoką na pozycji nr 2 zapewnia zarówno ochronę przeciwsłoneczną jak i izolację cieplną. Warstwa powłoki Solar E odpowiedzialna za ochronę przeciwsłoneczną absorbuje energię słoneczną, a niskoemisyjna warstwa powłoki odbija ją na zewnątrz.
Grubość szkła Światło słoneczne [%] Energia słoneczna [%] Współczynnik zacienienia Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K]
Przepuszczalność Odbicie Przepuszczalność bezpośrednia Odbicie Absorpcja Przepuszczalność całkowita Fale krótkie Fale długie Całkowity Powietrze Argon (90%)
Parametry szyby zespolonej (6 mm Solar E od zewnątrz i ramka dystansowa o szerokości 16 mm)
6 mm Optifloat bezbarwny od wewnątrz 53 11 38 9 53 49 0,44 0,12 0,56 1,7 1,5
6 mm K Glass od wewnątrz 49 12 34 10 56 43 0,39 0,10 0,49 1,5 1,3
6 mm Optitherm SN od wewnątrz 52 9 32 10 58 41 0,37 0,10 0,47 1,4 1,1
6 mm Optitherm S3 od wewnątrz 53 10 33 11 56 40 0,38 0,08 0,46 1,4 1,1
Parametry techniczne obliczone zostały według norm europejskich EN 410 oraz EN 673.