Problem hałasu spowodowany zwiększającym się stale ruchem drogowym i powietrznym stał się na tyle uciążliwy, że coraz częściej bierze się go pod uwagę, projektując nowe i odnawiając stare budynki. Użycie szyb zespolonych dzwiękoszczelnych to sprawdzone i przetestowane rozwiązanie problemu tłumienia hałasu. Uzyskanie podwyższonej izolacyjności dźwiękowej szyb zespolonych tzw. dzwiękoszczelnych możliwe jest dzięki zastosowaniu:
• szyb o zróżnicowanej grubości – wskazana jest 30-procentowa różnica grubości, np. 6 mm i 10 mm;
• szkła laminowanego, które produkuje się, łącząc dwie lub więcej tafli szkła jedną lub kilkoma warstwami folii PVB. Laminat wygrzewany jest w autoklawie w wysokiej temperaturze pod ciśnieniem 100 atmosfer. Otrzymujemy szkło bezpieczne o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej na przebicie, zachowujące integralność nawet po rozbiciu. Dodatkowo charakteryzuje się ono zwiększoną izolacyjnością akustyczną;
• szkła laminowanego dźwiękochłonnego o wysokiej izolacyjności akustycznej, w którym zastosowano specjalną folię o znakomitych parametrach tłumienia hałasu. W trosce o ochronę środowiska przed efektem cieplarnianym zdecydowano zaprzestać używania gazu SF6 do wypełniania szyb zespolonych;
Wszystkie wyżej wymienione szyby można zespalać z innymi rodzajami szkła, np. ze szkłem niskoemisyjnym w celu polepszenia izolacyjności cieplnej lub ze szkłem przeciwsłonecznym dla lepszej ochrony przed słońcem.
Szyby Optiphone
 
Szkło Optiphon jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy potrzebna jest ochrona przed nadmiernym hałasem powodowanym przez ruch uliczny, kolejowy lub powietrzny lub też przez źródła innego typu, takie jak zakłady przemysłowe, lokale rozrywkowe itp. Dzięki użyciu specjalnej folii PVB (poliwinylobutyral)Optiphon jest wysokiej jakości szkłem laminowanym izolującym akustycznie i zapewnia doskonałą redukcję hałasu bez zmniejszania przezroczystości i odporności na uderzenie.

Konfiguracja szyb Rw [dB]
4 mm - 16 mm - 8,8 39
5 mm - 16 mm - 8,8 40
6 mm - 16 mm - 8,8 41
6 mm - 16 mm - 9,1 41
6 mm - 16 mm - 13,1 43
8 mm - 16 mm - 8,8 42
8 mm - 16 mm - 9,1 43
8 mm - 16 mm - 10,8 43
10 mm - 16 mm - 8,8 44
10 mm - 16 mm - 9,1 45
10 mm - 16 mm - 12,8 45
8,8 - 16 mm - 12,8 47
9,1 - 16 mm - 13,1 49
9,1 - 20 mm - 13,1 50