System fasadowy
System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 łączniki Ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

• szerokość wizualna słup-rygiel: 55 mm
• możliwe do zastosowania grubości wypełnień: 1-58 mm
• możliwość zastosowania zlicowania tylnych ścianek słupów i rygli
• występowanie różnych rodzajów listew maskujących, ozdobnych
• możliwość budowania izolatorów w zależności od grubości wypełnień
• izolatory: wersja standard oraz wersja izolatorów o podwyższonych parametrach izolacyjnych
• nadbudowy izolatorów wykorzystywane są również do dystansów na słupach i ryglach skrajnych
• udoskonalenie systemu połączeń ścian osłonowych z konstrukcją budowli - ułatwienie aplikacji fartuchów paroszczelnych i paroprzepuszczalnych po obwodzie fasady zgodnie z nowymi wytycznym montażu konstrukcji aluminiowych
• izolacyjność termiczna Uf w przedziale 0.9-2.5 W/m²K