System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

• okna, drzwi oraz segmenty ścian działowych przeznaczone do ogólnego stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych (w pomieszczeniach o charakterze biurowym)
• okna, drzwi oraz segmenty ścian działowych przeznaczone do ogólnego stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych (w pomieszczeniach o charakterze biurowym)

Okna
• system dwukomorowy bez izolacji termicznej
• głębokość ościeżnicy: 51mm (ościeżnica), skrzydło okienne: 60mm
• typy funkcji okien (ru, ur, r, u)
• skrzydła okienne z eurorowkiem aluminium
• możliwe grubości wypełnień: od 4-37mm
Drzwi
• system drzwiowy - profile zlicowane, głębokość 51mm
• wąska ościeżnica 48mmm
• system drzwiowy z zawiasami nakładkowymi i wrębowymi
• drzwi bezprogowe (szczotki lub progi opadające), progi możliwe do montażu i demontażu po wbudowaniu
• drzwi przesuwne (ręcznie lub automatycznie
• drzwi dymoszczelne