NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
nawiewniki HIGROSTEROWANE
Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (poziom wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Elementem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35%, nawiewnik jest przymknięty, wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej, uzyskuje wydajność maksymalną. Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
zobacz więcej ...
NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE
nawiewniki CIŚNIENIOWE
Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście ciśnienia przepustnice odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.
zobacz więcej ...
NAWIEWNIKI STEROWANE RĘCZNIE
nawiewniki STEROWANE RĘCZNIE
Listwa wentylacyjna montowana w ościeżnicy. Stosowana do wszystkich rodzajów okien:
Dostępne dwie wielkości:
- O przekroju otworu 4000 mm2 (wydajność 28 m3/h)
- O przekroju otworu 2000 mm2 (wydajność 16 m3/h)
Wykonana z ABS QE 1083. Możliwość płynnej regulacji wielkości oraz kierunku (góra - dół) strumienia powietrza nawiewanego. Posiada certyfikat wydany przez British Board of Agrement.
zobacz więcej ...