MONTOTRAS LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Wopistów 15b
41-215 Sosnowiec
NIP 644-350-25-48
REGON 243150352
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000460560

Sekretariat 32 444 64 00 32 444 64 10 sekretariat@montotras.pl
Dział Logistyki 32 444 64 04
32 444 64 05 533 310 007 pforys@montotras.pl
32 444 64 06
32 444 64 07 533 300 406 rmarchewka@montotras.pl
32 444 64 09 stoscano@montotras.pl
Sklep fabryczny 32 444 64 08 533 300 404 sklep@montotras.pl
Produkcja stolarki PCW 533 300 508 amadej@montotras.pl
Produkcja ślusarki aluminiowej i rolet
Dział Księgowości i Kadr 32 444 64 03 jhajdecka@montotras.pl
kadry@montotras.pl