Obowiązujące w UE normy zabezpieczeń dla antywyważeniowych okien i drzwi (DIN V ENV 1627-1630) stawiają nowe wymogi wobec okuć. Odpowiednio zmodyfikowane zostało badanie okien, a także na nowo zdefiniowano zestawy narzędzi testujących. W zależności od założonej metody włamania normy rozróżniają pomiędzy różnymi klasami odporności antywyważeniowej. Badanie odnosi się zawsze do całego okna. O zaliczeniu badania decydują oprócz okuć, także wymagane przez normy odpowiednie szyby, profile i co niezwykle istotne staranne wykonanie i montaż okna.

SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ OKIEN POPRZEZ OKUCIA OBWIEDNIOWE
Stalowe rygle hakowe
Rygle hakowe wykonane ze stali hartowanej zakotwiczają się mocnym chwytem w zaczepach na ościeżnicy. Są one niezwykle trudną do pokonania przeszkodą na drodze włamywacza. Ich konstrukcja oparta jest na rozwiązaniach zamków do drzwi wejściowych, dzięki czemu wyposażone w nie okno lub drzwi balkonowe zapewnić mogą podobny poziom zabezpieczeń, jak drzwi wejściowe.
Przeciwbieżne zamknięcie środkowe
Grzybkowe rolki ryglujące zakotwiczają się w wycięciach po obydwu stronach zaczepów antywyważeniowych podczas ryglowania skrzydła. Próby podważenia z zaczepu jednej z rolek prowadzą do tym silniejszego zakotwiczenia w nim drugiej. Mechanizm ten zapewnia skuteczną ochronę przed wyważeniem okna przez przesunięcie okucia po obwodzie skrzydła.
Klamki z zamknięciem
W wersji zamykanej na klucz klamki przeciwdziałają próbom przesunięcia okucia po obwodzie skrzydła od zewnątrz.
zobacz nasze klamki
Grzybkowe rolki ryglujące 4 w połaczeniu z zaczepami antywyważeniowymi 5 zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego. Masywna konstrukcja i przemyślane w najdrobniejszym szczególe rozwiązania detali to najlepsza szansa na podwyższenie poziomu zabezpieczenia rozwierno-uchylnych okien i drzwi balkonowych.
Przy zastosowaniu takiego rozwiązania okno stawia silny opór próbom wyważenia. Zaczepy antywyważeniowe i narożniki z rolkami grzybkowymi efektywnie zabezpieczają okno lub drzwi balkonowe w narożach.

 

KLASY ODPORNOŚCI ANTYWYWAŻENIOWEJ OKNA
KLASA ODPORNOŚCI WK1 KLASA ODPORNOŚCI WK2 KLASA ODPORNOŚCI WK3
Rozwiązanie to obejmuje zabezpieczenie trzech naroży w kwaterze uchylno-rozwiernej oraz dwóch nazroży w kwaterze rozwiernej za pomocą grzybkowej rolki oraz zaczepu antywyważeniowego. Dodatkowo okno wyposażone jest w klamkę z kluczem lub klamkę z przyciskiem. Zasuwnica okienna wyposażona jest również w blachę przeciwprzewierceniową na wysokości klamki. Rozwiązanie to dotyczy kwatery rozwierno-uchylnej i obejmuje zabezpieczenie trzech naroży za pomocą grzybkowej rolki oraz zaczepu antywyważeniowego. Dodatkowo, zabezpieczenie jest umiejscowione na każdej krawędzi kwatery. Blacha przeciwprzewierceniowa jast umiejscowiona na wysokości klamki w zasuwnicy. Podobnie jak w rozwiązaniu WK1 okno doposażone jest w klamkę z kluczem lub z przyciskiem lub też klamkę typu secustik. Nawet wysokie wymogi klasy odporności antywyważeniowej okna 3 (WK3), zakładającej włamania przy użyciu ciężkich narzędzi jak np. łom, nie stanowią dla naszych okien problemu. Dodatkowym wzmocnieniem w odniesieniu do wyposażenia klas 1 i 2 są tu podwójne grzybkowe punkty ryglowania na narożniku w każdym narożu po 2. Ponadto odstępy między punktami ryglowania na zamknięciach środkowych zostały zmniejszone, co jeszcze bardziej utrudnia próby wyważenia skrzydła z ościeżnicy. Ościeżnica wyposażona jest w zaczepy stalowe o zwiększonej wytrzymałości.

 

Zobacz również pokój dziecka uchylno-przesuwne okna bez zawiasów?