Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu: „Automatyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie MONTO-TRAS S.A. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń cyfrowych klasy CNC”


Nazwa Beneficjenta: MONTO-TRAS Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 774.258,58 PLN
Wartość dofinansowania: 299.269,39 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwie Śląskie na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl