Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku zarówno regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Osiągnięcie tego celu spółka planuje osiągnąć poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów stolarki otworowej z tworzywa sztucznego. Aby dokonać skutecznego wdrożenia technologii niezbędne jest nabycie nowoczesnych środków trwałych oraz wdrożenie nowego rozwiązania organizacyjnego.

Dzięki realizacji projektu możliwa stała się zarówno realizacja celu głównego, czyli zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy, a także celów szczegółowych, takich jak wdrożenie na rynek innowacyjnej gamy produktowej, możliwość realizacji zamówień wykraczających poza zdolności konkurencyjnych dostawców, zaspokojenie potrzeb odbiorców, czy też zwiększenie zatrudnienia.

 

Wartość projektu: 2 743 131,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 584,60 PLN

 

Wsparcie
Wspieramy naszych Partnerów Handlowych dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Szkolenia produktowe oraz montażowe zapewnią odpowiedni standard obsługi Klienta. Wsparcie informatyczne to klucz do komunikacji w łańcuchu dystrybucyjnym.
Rozwój
Wyciągamy wnioski z potrzeb naszych Klientów. Dlatego nieustannie wdrażamy nowe produkty oraz rozwijamy technologie. Opracowujemy odpowiednie wsparcie informatyczne. Rozwój w obszarze produktowym zapewni nam realizację celów strategicznych.
Strategia
Główną strategią naszego przedsiębiorstwa to bycie jak najbardziej pewnym i konkurencyjnym dostawcą dla odbiorców z obszaru Unii Europejskiej. Osiągniemy to poprzez pracę całego zespołu, ponieważ zangażowanie ludzi to podstawa wszelkich sukcesów w firmie.